dinsdag 30 september 2008

ABRS 3 april 2008 [200701108/1] Binnenlands Gewapend Conflict [art 15c DRi]

Het was me eerlijk gezegd ontgaan maar door overwegingen eraan gewijd in latere uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State [hierna: Afdeling] (van het een kwam het ander) werd ik erop attent gemaakt [ABRS, 19 september 2008, 200706934/1, ro 2.1.3; ABRS, 19 september 2008, 200705250/1, ro 2.4.2; ABRS, 5 september 2008, 200803666/1, ro 2.1.4; ABRS, 5 september 2008, 200804650/1, ro 2.1.4 (gepubliceerd op 26 september 2008 en 15 september 2008)].

Op 20 juli 2007 overwoog de Afdeling met een verwijzing naar het gemeenschappelijke artikel 3 van de Conventies van Geneve en artikel 1 lid 1 & 2 van het Tweede Aanvullend Protocol bij die Conventies van Genève nog dat er sprake is van een binnenlands gewapend conflict indien een georganiseerde gewapende groep met een verantwoordelijk bevel in staat is op het grondgebied van een land of een gedeelte daarvan [aanhoudende en samenhangende] militaire operaties uit te voeren jegens de strijdkrachten van de autoriteiten van dat land [ABRS, 20 juli 2007, 200608939/1].

Uit een uitspraak van 3 april 2008 volgt voor het eerst dat ook sprake is van een binnenlands gewapend conflict indien een gewapend conflict plaatsvindt op het grondgebied van een land tussen georganiseerde gewapende groepen zonder dat de strijdkrachten van de autoriteiten daarbij betrokken zijn [ABRS, 3 april 2008, 200701108/1, LJN BC8681].

Dat lijkt me een stap in de goede richting.

Zie ook de noot van mr M. van Eik bij de uitspraak van de Afdeling van 3 april 2008 in de NAV 2008/4 waarin zij ingaat op de geografische beperking die de Afdeling aanlegt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten