maandag 18 februari 2013

Belangenafweging+ bij [voortzetting] bewaring

Uit recente rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State kan worden opgemaakt dat in het geval van een verplichting tot wat ik een belangenafweging-plus zal noemen het bewaringsdossier zowel uit een oogpunt van kenbaarheid als uit een oogpunt van toetsbaarheid stukken dient te bevatten die uitdrukkelijk blijk geven van de verrichte belangenafweging-plus.

Dat geldt niet alleen in het geval van een asielzoekende derdelander [ABRS, 22 augustus 2012, 201203503/1/V3] maar ook in het geval van een bewaringsduur van 6 maanden [ABRS, 6 februari 2013, 201212023/1/V3].

Zou het ook gelden in het geval van kwetsbare personen in de zin van artikel 3(9) van de Terugkeerrichtlijn?

zaterdag 16 februari 2013

Vijf Jaar Zusters van Liefde

Vijf jaar geleden werd het allereerste bericht op de Zusters van Liefde geplaatst. Wie wil weten waarom we zo heten wordt naar dat bericht verwezen.

Het hoeft niet groot te zijn als het maar duur is ;-).