zaterdag 7 april 2012

OT

Het is ruim vier geleden dat met de Zusters van Liefde werd gestart.

Het bezoek aan de Zusters van Liefde wordt geanalyseerd door Google Analytics.

In de periode van 16 februari 2011 tot 16 februari 2012 is de Zusters van Liefde 3203 keren bezocht. Een kleine 270 bezoekers per maand. Op de lijst van serviceproviders waarvan bezoekers afkomstig zijn is op plaats vier de eerste herkenbare bezoeker het Ministerie van Justitie met maar liefst 177 bezoeken.

Veel websurfers komen via zoekmachines terecht bij de Zusters van Liefde. Van de bijna 1291 gebruikte zoekwoorden heeft het overgrote deel betrekking op hetgeen op de Zusters van Liefde wordt gepubliceerd.

Uitzonderingen zijn op de vingers van net twee handen te tellen ['Italiaanse messen', 'liefde', 'messen slijpen', 'messen slijpen Arnhem', 'messen slijpen in Zwolle', 'messen slijpen Roosendaal', 'slijpen van messen', 'slijpen van schaafmessen in Zwolle', 'slijperij particulier Rotterdam Ommoord', 'verboden messen schema'].

zondag 1 april 2012

Inreisverbod: meeromvattende beschikking, 'kale' kennisgeving & beroep of bezwaar

Kan bij de beoordeling van de vraag welk rechtsmiddel moet worden aangewend tegen een inreisverbod dat is gebaseerd op een oud terugkeerbesluit en dat deel uitmaakt van een nieuwe meeromvattende asielbeschikking een beroep worden gedaan op artikel 62a van de Vreemdelingenwet?

Rotterdam, Groningen en Roermond menen van wel [Rtb DH zp Rotterdam, 7 februari 2012, LJN BV6257; Rtb DH zp Groningen, 6 maart 2012, LJN BV8411 en Rtb DH zp Roermond, 27 maart 2012, LJN BW0213].

Dat is opmerkelijk omdat artikel 62a van de Vreemdelingenwet  betrekking heeft op een 'kale' schriftelijke kennisgeving die geldt als terugkeer besluit en een inreisverbod kan omvatten. Een nieuwe meeromvattende asielbeschikking waarin een inreisverbod is opgenomen dat is gebaseerd op een oud terugkeerbesluit is geen 'kale' schriftelijke kennisgeving.

Al even opmerkelijk is dat Rotterdam, Groningen en Roermond verschillende gevolgen verbinden aan het beroep op artikel 62a van de Vreemdelingenwet.

Rotterdam
Rotterdam overweegt dat gelet op het bepaalde in artikel 75, aanhef onder c van de Vreemdelingenwet rechtstreeks beroep openstaat tegen een inreisverbod.

Artikel  75, aanhef onder c van de Vreemdelingenwet bepaalt dat in afwijking van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar worden gemaakt tegen een 'kale' schriftelijke kennisgeving dat geldt als terugkeerbesluit en dat een inreisverbod kan inhouden.

Een nieuwe meeromvattende asielbeschikking is geen 'kale' schriftelijke kennisgeving en kan ook niet als 'kale' schriftelijke kennisgeving worden aangemerkt omdat de wet voor een 'kale' schriftelijke kennisgeving geen grondslag biedt indien eerder een terugkeerbesluit is uitgevaardigd aan de terugkeerverplichting waarvan niet is voldaan. Een 'kale' schriftelijke kennisgeving waarvoor de wettelijke grondslag ontbreekt geldt derhalve ook niet als een terugkeerbesluit dat een inreisverbod kan inhouden en waartegen op grond van artikel 75, aanhef onder c van de Vreemdelingenwet beroep open staat.

Groningen
Groningen overweegt dat de nieuwe meeromvattende asielbeschikking niet geldt als terugkeerbesluit omdat reeds eerder een terugkeerbesluit is uitgevaardigd aan de terugkeerverplichting waarvan niet is voldaan hetgeen betekent dat het inreisverbod dat deel uitmaakt van die nieuwe meeromvattende beschikking geen 'kale' schriftelijke kennisgeving is en dat daarom artikel 75, aanhef onder c van de Vreemdelingenwet niet van toepassing is. Een en ander brengt volgens de rechtbank met zich mee dat het beroep gericht tegen het inreisverbod niet ontvankelijk is en dat het beroep op grond van artikel 6:15 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht als bezwaar moet worden behandeld.

Het oordeel dat de nieuwe meeromvattende asielbeschikking niet geldt als een terugkeer besluit lijkt met gelet op het bepaalde in artikel 45 lid 1, aanhef van de Vreemdelingenwet juist maar niet relevant omdat het inreisverbod niet is gebaseerd op die nieuwe meeromvattende asielbeschikking.

Het oordeel van de rechtbank dat een inreisverbod dat deel uitmaakt van een niet als terugkeerbesluit geldende meeromvattende asielbeschikking daarom geen 'kale' schriftelijke kennisgeving is kan ik niet volgen. Al was het maar omdat een inreisverbod per definitie geen 'kale' schriftelijke kennisgeving is maar daar slechts deel van uit kan uitmaken.

Indien en voorzover al bezwaar open staat tegen een inreisverbod dat is gebaseerd op een oud terugkeerbesluit en dat deel uitmaakt van een nieuwe meeromvattende asielbeschikking lijkt mij dat de rechtbank zich onbevoegd had moeten verklaren.

Roermond
Roermond overweegt dat gelet op het bepaalde in artikel 62a van de Vreemdelingenwet de nieuwe meeromvattende asielbeschikking niet kan worden aangemerkt als terugkeerbesluit omdat eerder een terugkeerbesluit is uitgevaardigd aan de terugkeerverplichting waarvan niet is voldaan. Het reisverbod dat deel uitmaakt van de nieuwe meeromvattende asielbeschikking moet daarom worden aangemerkt als een 'zelfstandige beschikking' in de zin van artikel 66a lid 1, aanhef onder b van de Vreemdelingenwet. Omdat het inreisverbod geen deel uitmaakt van een terugkeerbesluit staat daartegen volgens de rechtbank bezwaar open. Volgens de rechtbank is het beroep gericht tegen het inreisverbod niet ontvankelijk is en moet het op grond van artikel 6:15 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht als bezwaar worden behandeld.

Het oordeel dat de nieuwe meeromvattende asielbeschikking niet kan worden aangemerkt als terugkeerbesluit omdat eerder een terugkeerbesluit is uitgevaardigd aan de terugkeerverplichting waarvan niet is voldaan lijkt mij juist. Echter niet 'gelet op het bepaalde' in artikel 62a van de Vreemdelingenwet maar gelet op het bepaalde in artikel 45 lid 1, aanhef van de Vreemdelingenwet.

De rechtbank merkt een inreisverbod dat geen deel uitmaakt van 'een' terugkeerbesluit aan als een 'zelfstandige beschikking' waartegen daarom bezwaar openstaat. IMHO is een inreisverbod dat geen deel uitmaakt van 'het' terugkeerbesluit waarop het is gebaseerd een zelfstandige beschikking waarmee bezwaar ['kaal' inreisverbod; inreisverbod maakt deel uit van een nieuwe meeromvattende reguliere beschikking]  of beroep [inreisverbod maakt deel uit van een nieuwe meeromvattende asielbeschikking] openstaat.

Indien en voorzover bezwaar open staat tegen een inreisverbod dat is gebaseerd op een oud terugkeerbesluit en dat deel uitmaakt van een nieuwe meeromvattende asielbeschikking lijkt mij dat de rechtbank zich onbevoegd had moeten verklaren.