maandag 20 februari 2012

Beroepsgronden grensbewaring

Asielzoekende derdelander in afwachting beslissing op asielaanvraag
- versie 19 februari 2012

Asielzoekende derdelander na afwijzing asielaanvraag
- versie 19 februari 2012

& nu maar schaven & schuren!