vrijdag 24 oktober 2014

Vrees voor genitale verminking dochter bij terugkeer naar Nigeria

Met enige regelmaat komt het voor dat een Nigeriaanse moeder van een al dan niet hier te lande geboren dochter stelt te vrezen voor genitale verminking van die dochter bij terugkeer. Die vrees wordt aan de orde gesteld in reguliere procedures over voorgezet verblijf [na voorheen B9] en in asielprocedures.

Wat een soort van opvalt is dat in reguliere procedures de betrokken Nigeriaanse moeder de mogelijkheid tot opvang van slachtoffers van mensenhandel door NAPTIP en/of NGO's wordt tegen geworpen [ABRS 13/3/14  201300723; ABRS 22/4/14 201307508; ABRS 24/6/14 201401714] maar niet in asielprocedures althans niet, althans minder, expliciet [ECLI:NL:RBDHA:2014:586 21/1/14; ABRS 22/4/14  201307510; ABRS 30/7/14 201401022 (wel door de bewindspersoon)].

Dat scheelt een slok op een borrel.

Wel wordt in asielzaken beleidsmatig een vlucht- en vestigingsalternatief tegengeworpen. 

Of vrouwen zich kunnen onttrekken aan besnijdenis door zich elders te vestigen kan echter volgens het beleid per geval verschillen en is afhankelijk van de vraag in hoeverre vrouwen elders een nieuw bestaan kunnen opbouwen waarbij het sociale netwerk, dat kan bestaan uit de familie- of gezinsleden, maar ook uit andere sociale netwerken zoals verenigingen en kerkgenootschappen, een belangrijke rol speelt.

In wandelgangen wordt vernomen dat een vlucht- en vestigingsalternatief niet altijd wordt tegen geworpen.

Op deze website is statistische informatie te vinden over genitale verminking in de verschillende deelstaten van Nigeria. Filter 'Indicators' op de term 'FGM' en 'States' op de deelstaat van herkomst. Klik vervolgens op 'Export vizualisation'.

Met dank aan mr S.