dinsdag 6 maart 2012

Gestelde Eritrese nationaliteit niet geloofwaardig

"Hetgeen in het hogerberoepschrift is aangevoerd en voldoet aan artikel 85, eerste en tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000), kan niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak leiden. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de minister zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het asielrelaas van de vreemdeling, met inbegrip van haar verklaringen over haar nationaliteit, ongeloofwaardig is. Omdat het aangevoerde geen vragen opwerpt die in het belang van de rechtseenheid, de rechtsontwikkeling of de rechtsbescherming in algemene zin beantwoording behoeven, wordt, gelet op artikel 91, tweede lid, van de Vw 2000, met dat oordeel volstaan. Het vorenstaande laat onverlet dat, mocht de minister niettemin tot uitzetting van de vreemdeling naar Eritrea overgaan, de vreemdeling tegen de daadwerkelijke uitzettingshandeling ingevolge artikel 72, derde lid, van de Vw 2000 bezwaar kan maken."
[ABRS, 23 januari 2012, 201103500/1/V2 [Individueel ambtsbericht] (mr Borman); ABRS, 26 januari 2012, 201109058/1/V2 [Deels onbestreden oordeel over geloofwaardigheid asielrelaas] (mr Borman); ABRS, 31 januari 2012, 201113044/1/V4 [Spreekt geen Tigrinya, met ambtsbericht strijdige informatie ovber dienstplicht] (mr Borman); ABRS, 3 februari 2012, 201200925/1/V2 [Spreekt geen Saho, aliassen] (mr Bijloos); ABRS, 9 februari 2012, 201103747/1/V1 [Kwaliteit verklaringen woon&leefomgeving] (mr van Wagtendonk); ABRS, 13 februari 2012, 201105411/1/V1 [Kwaliteit verklaringen woon&leefomgeving] (mr Verheij); ABRS, 14 februari 2012, 201103905/1/V2 [Spreekt geen Tigrinya, kwaliteit verklaringen over Eritrea] (mr Borman); ABRS, 16 februari 2012, 201011480/1/V4 [Spreekt geen Tigrinya] (mr Borman); ABRS, 16 februari 2012, 201011880/1/V3 [Gemanipuleerde vingers] (mr Borman); ABRS, 16 februari 2012, 201104418/1/V2 [Spreekt geen Tigrinya, kwaliteit verklaringen over woon&leefomgeving (mr Borman)]

Indien kan worden volstaan met het oordeel dat grieven niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak kunnen leiden waarom dan toch nog overwegen dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat de minister zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat verklaringen van de betrokken asielzoekende derderlander over zijn/haar nationaliteit ongeloofwaardig zijn en dat die derdelanderlander bezwaar kan maken tegen verwijdering naar Eritrea indien daartoe wordt overgegaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten