zondag 7 december 2008

Procedurerichtlijn & AC-criterium

Uit artikel 23 van de Procedurerichtlijn lijkt te kunnen worden opgemaakt dat voor de toepassing van de AC procedure een inhoudelijk criterium dient te worden gehanteerd. Verwezen wordt naar de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 23 PRi.

Het vierde lid van artikel 23 van het voorstel voor de Procedurerichtlijn, dat inhoudelijk criteria bevat voor de toepassing van een versnelde asielprocedure, is toegevoegd op 11 september 2003 [& correctie], op de eerst volgende gelegenheid na invoering van het derde lid van artikel 23 van het voorstel voor de Procedurerichtlijn op 31 juli 2003 en een week na een Iers voorstel daartoe.

In hun voorstel verwijzen de Ieren naar een ‘London Resolution’ van EU lidstaten van 30 november 1992 over kennelijk ongegronde asielaanvragen. De Ieren benadrukken bovendien in hun voorstel het belang van heldere toepassingscriteria.

Gelet op de geschiedenis van de totstandkoming lijkt artikel 23 lid 4 PRi betekenis te hebben naast artikel 23 lid 3 PRi.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten