dinsdag 16 december 2008

Artikel 15c DRi: omvang bescherming & (on)geloofwaardigheid asielrelaas

Op 3 december 2008 [ABRS, 3 december 2008, 200805013/1 ] heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State [hierna Afdeling] een (nieuwe) poging van de Staatssecretaris van Justitie om de Afdeling ervan te overtuigen dat artikel 15c DRi geen ruimere bescherming biedt dat de b-grond van artikel 29 lid 1 Vw gepeekt.

Dat de Afdeling aan het standpunt van de Staatssecretaris van Justitie over artikel 15c DRi vooralsnog voorbijgaat kan ook worden opgemaakt uit zaken van appellerende vreemdelingen (teveel om hier op te noemen) waarin een beroep op 15c DRi wordt gepasseerd omdat het binnenlands gewapend conflict niet is onderbouwd, aannemelijk gemaakt (1e aanvraag) of aangetoond (herhaalde aanvraag) en/of uit zaken van appellerende vreemdelingen waaruit kan worden opgemaakt dat voor een geslaagd beroep op artikel 15c DRi de geloofwaardigheid van het asielrelaas niet relevant is [ABRS, 3 december 2003, 200803237/1; ABRS, 26 november 2008, 200801128/1].

Zolang een beroep op artikel 15c DRi in de ruime zin nog openstaat zal imho wel harder moeten worden gewerkt aan de onderbouwing van het binnenlands gewapend conflict.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten