zondag 17 februari 2008

Gezamenlijk Binnentreden Ter Bestrijding Van Overlast & Criminaliteit &Zo

In veel steden werken gemeentelijke diensten samen met elkaar en met politiediensten waaronder de vreemdelingendienst met als doel de bestrijding van overlast en criminaliteit en de verbetering van de leefomgeving. Uit gepubliceerde samenwerkingsafspraken kan worden opgemaakt dat ook vreemdelingrechtelijke doelen worden beoogd. Zie bijvoorbeeld het Haagse samenwerkingsconvenant project “aanpak malafide infrastructuur rond illegalen”, de Rotterdamse Interventie-aanpak en het Roosendaalse "Plan van Aanpak". Voor aanvullende informatie over andere steden houdt deze Zuster van Liefde zich aanbevolen.

In het kader van de samenwerking worden ook woningen binnengetreden. Voor binnentreden is in beginsel een machtiging vereist. De vraag of in het geval van gezamelijk binnentreden één machtiging volstaat of dat voor elke uitgeoefende bevoegdheid moet worden gemachtigd lijkt inmiddels te zijn beantwoord. Uit uitspraken van de rechtbank 's-Gravenhage zp Amsterdam [30 november 2006, Awb 06/54456, LJN AZ4543], rechtbank 's-Gravenhage zp Rotterdam [10 oktober 2007, Awb 07/35722, niet gepubliceerd] en rechtbank 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch [20 november 2007, Awb 07/42350] kan worden opgemaakt dat bij binnentreden voor meerdere doelen één machtiging niet volstaat. Het hoger beroep van de Staatssecretaris van Justitie in de laatste zaak is op 24 december 2007 met een verwijzing naar artikel 91 lid 2 Vw kennelijk ongegrond verklaard [200708285/1].

Geen opmerkingen:

Een reactie posten