maandag 18 februari 2013

Belangenafweging+ bij [voortzetting] bewaring

Uit recente rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State kan worden opgemaakt dat in het geval van een verplichting tot wat ik een belangenafweging-plus zal noemen het bewaringsdossier zowel uit een oogpunt van kenbaarheid als uit een oogpunt van toetsbaarheid stukken dient te bevatten die uitdrukkelijk blijk geven van de verrichte belangenafweging-plus.

Dat geldt niet alleen in het geval van een asielzoekende derdelander [ABRS, 22 augustus 2012, 201203503/1/V3] maar ook in het geval van een bewaringsduur van 6 maanden [ABRS, 6 februari 2013, 201212023/1/V3].

Zou het ook gelden in het geval van kwetsbare personen in de zin van artikel 3(9) van de Terugkeerrichtlijn?

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste mr. T,

Een verzoeknummer: kan u LJN: BZ3530 van uw toelichting voorzien?

Ik dacht juist dat een nieuw TKB noodzakelijk was na een nieuwe periode van rechtmatig verblijf om aan dat rechtmatige verblijf een einde te maken.

Ik begrijp het niet meer!

Alvast mijn dank!

mr T zei

NN (liever niet wat mij betreft),

Uit rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State volgt inderdaad dat na een nieuwe periode van rechtmatig verblijf een nieuw terugkeerbesluit nodig is om onrechtmatig verblijf te beëindigen.

De wetgever heeft echter in zijn oneindige wijsheid bepaald dat een meeromvattende beschikking waarmee rechtmatig verblijf wordt beëindigd niet geldt als een terugkeerbesluit indien een eerdere terugkeerverplichting niet is nagekomen. Zie 'tenzij' in artikel 45, eerste lid, aanhef Vw 2000.

De soep kan vast ook minder heet gegeten worden.

Een reactie posten