zaterdag 20 november 2010

Terugkeerrichtlijn & Bewaring van een illegale Dublinclaimant

Artikel 15 lid 1 van de Terugkeerrichtlijn bepaalt dat een illegale derdelander in bewaring kan worden gehouden om zijn terugkeer voor te bereiden en/of om de verwijderingsprocedure uit te voeren.

Artikel 3 lid 3 van de Terugkeerrichtlijn definieert 'terugkeer' - voorzover relevant - als het proces waarbij een derdelander gedwongen, terugkeert naar zijn land van herkomst of een land van doorreis overeenkomstig communautaire of bilaterale overnameovereenkomsten of andere regelingen
Artikel 3 lid 4 van de Terugkeerrichtlijn definieert 'terugkeerbesluit' - voor zover relevant - als de beslissing waarbij wordt vastgesteld dat het verblijf van een onderdaan van een derde land illegaal is of dit illegaal wordt verklaard en een terugkeerverplichting wordt opgelegd of vastgesteld;

Artikel 3 lid 5 van de Terugkeerrichtlijn definieert 'verwijdering' als de tenuitvoerlegging van de terugkeerverplichting.

Op grond van de Terugkeerrichtlijn lijkt een illegale Dublinclaimant geen terugkeerbesluit te kunnen worden opgelegd.
In het geval van een illegale Dublinclaimant immers is van 'terugkeer' naar het land van herkomst geen sprake.

Van terugkeer naar een land van doorreis op grond van een comunuaovernameovereenkomst is al evenmin sprake. In de eerste plaats omdat uit artikel 3 lid 3 van de Terugkeerrichtlijn volgt dat het gaat om een derde land van doorreis en niet om een lidstaat/land van doorreis. In de tweede plaats om dat de Dublinverordening niet kan worden aangemerkt als een overnameovereenkomst.

Dat een illegale Dublinclaimant geen terugkeerbesluit kan worden opgelegd volgt ook uit de Dublinverordening zelf. Op grond van de Dublinverordening immers wordt bepaald welke lidstaat verantwoordelijk is voor de [volledige] behandeling van een asielverzoek. Uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 4 juni 2009 volgt dat de verplichting het asielverzoek [volledig] te behandelen mede omvat dat het nemen en ten uitvoer leggen van de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de vreemdeling wiens asielverzoek is afgewezen die lidstaat verlaat [ABRS, 4 juni 2009, 200808283/1 /V3]. ].

Een Dublinclaimant kan derhalve ook niet op grond van de Terugkeerrichtlijn in bewaring worden gehouden.

Artikel 7 lid 3 van de Opvangrichtlijn en artikel 18 van de Procedurerichtlijn bieden in het geval van een illegale Dublinclaimant in de zin van artikel 16 lid 1e van de Dublinverordening ook geen grondslag voor het in bewaring houden van die illegale Dublinclaimant omdat de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn op hem niet van toepassing zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten