dinsdag 20 januari 2009

ABRS, 14 januari 2009, 200808436/1: Toegangsweigering & vreemdelingenbewaring

In een uitspraak van 18 februari 2003 [ABRS, 18 februari 2003, 200300183/1, JV 2003/136, nt B. Hendriksen] overwoog de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State [hierna: Afdeling] dat tekst noch systeem van de vreemdelingenwet grond biedt voor het oordeel dat een toegangsgeweigerde vreemdeling niet in vreemdelingenbewaring (artikel 59 Vw) kan worden gesteld. De noot van mr Bert Hendriksen bij die uitspraak onder meer over artikel 7 Vw is de moeite van het lezen waard.

In een uitspraak van 14 januari 2009 [ABRS, 14 januari 2009, 200808436/1] overweegt de Afdeling met een verwijzing naar de hierboven genoemde uitspraak dat indien een toegangsgeweigerde vreemdeling in vreemdelingenbewaring wordt gesteld de Staatssecretaris van Justitie er blijk van geeft dat voor voortduring van de toegangsweigering geen grond meer bestaat.

Uit een uitspraak van de Afdeling van 28 oktober 2004 [ABRS, 28 oktober 2004, 200407707/1, JV 2005/9.nt P.Boeles] kon al worden opgemaakt dat door het nemen of achterwege laten van maatregelen [ondubbelzinnig!] te kennen kan worden gegeven dat het door artikel 3 Vw beschermde belang van grensbewaking wordt prijsgegeven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten