zaterdag 16 februari 2008

Voortvarendheid Uitzettingshandelingen

Op 16 juli 2007 overwoog de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State [200703728/1; LJN BB1374] met zoveel woorden dat een ‘strategische denkpauze’ van 14 dagen voor met uitzettingshandelingen wordt begonnen zich niet verdraagt met de bij iedere uitzetting vereiste voortvarendheid.

Inmiddels lijken een identiteitsgehoor [ABRS, 8 november 2007, 200706730/1, LJN BB8315], het invullen van een overdrachtsformulier [ABRS, 9 november 2007, 200707008/1, LJN BB8361], de overdracht van het dossier aan DT&V [ABRS, 9 november 2007, 200707008/1, LJN BB8361], het aanwijzen van een regievoerder [ABRS, 9 november 2007, 200707008/1, LJN BB8361], het overplaatsen van de vreemdeling [ABRS, 19 november 2007, 200707170/1, LJN BB8866], een vertrekgesprek [ABRS, 21 november 2007, 200707283/1, LJN BB8878], een een LP aanvraag [ABRS, 21 november 2007, 200707283/1] en onderzoek naar documenten &zo [ABRS 5 december 2007, 200707884/1] allemaal uitzettingshandelingen te zijn of handelingen ter voorbereiding van de uitzetting [ABRS 5 december 2007, 200707884/1].

Is de Kneuterdijkse mus van 16 juli 2007 een dooie mus?

Uit artikel 63 lid 2 Vw jo artikel 6.1 Vb volgt dat de minister van justitie bevoegd is om bij de uitoefening van zijn bevoegdheid tot uitzetting alle daartoe benodigde handelingen te verrichten. Uit artikel 22 van de Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2007 [Stc 2007/199, 15 oktober 2007, via overheid.nl] volgt dat de Dienst Terugkeer en Vertrek [DT&V] belast is met vertrek en uitzetting. Alleen handelingen verricht door de DT&V lijken te kunnen worden aangemerkt als uitzettingshandelingen of handelingen ter voorbereiding van de uitzetting.

Het antwoord op de vraag wat uitzettingshandelingen of handelingen ter voorbereiding van de uitzetting zijn kan worden gevonden in de afdeling 1 & 2 van hoofdstuk 6 Vreemdelingenwet, in hoofdstuk 6 Vreemdelingenbesluit, in hoogdstuk 6 Voorschrift Vreemdelingen en in paragraaf A4 Vreemdelingencirculaire.

De tijd zal leren of de Kneuterdijkse mus van 16 juli 2007 een dooie mus is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten