woensdag 27 februari 2008

GeDublind Op Een Artikel 2.2 Vb Afschrift Van Een Paspoort Met Visum

Kan een artikel 2.2 Vb afschrift van een reisdocument met een visum daarin ten grondslag worden gelegd aan een Dublinclaim op grond van artikel 9 lid 2 DV?

Doel van de in artikel 4 Vw jo artikel 2.2 Vb neergelegde afschriftverplichting voor vervoerders is gelegen in bestrijding van illegale immigratie en betere grenscontroles. Dat volgt uit de plaatsing van voornoemde bepalingen in de respectievelijke regelingen (‘Toegang’). Dat volgt ook uit de preambule van Richtlijn 2004/82/EG van 29 april 2004 (gebaseerd op artikel 62 lid 2 EG Verdrag en artikel 63 lid 3 EG Verdrag) die vergelijkbare verplichtingen voor vervoerders als de afschriftverplichting in het leven roept.

Doel van de afschriftverplichting is niet het vaststellen van de verantwoordelijke lidstaat voor de behandeling van een asielaanvraag (gebaseerd op artikel 63 lid 1a EG Verdrag). Indien een artikel 2.2 Vb afschrift van een reisdocument aan een Dublinclaim ten grondslag wordt gelegd dan wordt het afschrift ten onrechte gebruikt voor een doel waarvoor het niet in het leven is geroepen.

Artikel 9 lid 2 DV bepaalt dat wanneer een asielzoekende vreemdeling houder is van een geldig visum de lidstaat die dit visum heeft afgegeven verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek. Artikel 18 lid 2 DV bepaalt dat voor de bepaling van de verantwoordelijke lidstaat bewijsmiddelen en indirecte bewijzen worden gebruikt. Artikel 18 lid 3 DV bepaalt dat bewijsmiddelen formele bewijzen zijn en indirecte bewijzen weerlegbare aanwijzingen. Artikel 18 lid 3 DV bepaalt voorts dat lijsten worden opgesteld waarin bewijsmiddelen en indirecte bewijzen worden vermeld. Die lijsten zijn opgesteld en te vinden in Bijlage III DUV.

Een afschrift van een reisdocument wordt niet vermeld als bewijsmiddel voor een visum in Bijlage III DUV. Een afschrift van een reisdocument wordt evenmin vermeld als een indirect bewijs van een visum in Bijlage III DUV. Onder meer gedetailleerde en verifieerbare verklaringen van een asielzoekende vreemdelingen gelden overigens wel als indirect bewijs voor een visum. Een gewaarschuwd asielzoekende vreemdeling (& ook zijn Zuster van Liefde) telt voor twee.

Een artikel 2.2 Vb afschrift van een reisdocument lijkt niet ten grondslag te kunnen worden gelegd aan een Dublinclaim op grond van artikel 9 lid 2 DV.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten