zondag 31 augustus 2008

Dublinverordening & de aanvang van de 48-uurstermijn

Op welk moment vangt de behandeling aan van een asielverzoek van een op Nederland geclaimde derdelander die in een andere lidstaat een asielverzoek heeft ingediend?

De Procedurerichtlijn [hierna: PRi] definieert een 'asielverzoek' [voor zover van belang] als een door een derdelander of een staatloze ingediend verzoek dat kan worden opgevat als een verzoek om verlening van internationale bescherming door een lidstaat op grond van het Verdrag van Genève [artikel 2(b) PRi] en een 'asielzoeker' als een onderdaan van een derde land of een staatloze die een asielverzoek heeft ingediend waarover nog geen definitieve beslissing is genomen.

Uit de Dublinverordening [hierna: DVo] kan worden opgemaakt dat indien Nederland een Dublinclaim accepteert van een derdelander die in een andere lidstaat een asielverzoek heeft ingediend Nederland een asielzoeker [met asielverzoek & al] over- [artikel 16 lid 1(a) DVo] of terug [artikel 16 lid 1(d) DVo] neemt. Daaruit volgt imho dat het asielverzoek voor de behandeling waarvan Nederland verantwoordelijk wordt geacht het asielverzoek is dat die derdelander in de claimende lidstaat heeft ingediend.

Uit rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State kan worden opgemaakt dat uit artikel 69 lid 2 Vw 2000 volgt dat de 48-uurstermijn in ieder geval aanvangt op het moment waarop de aanvraag wordt ingediend [ABRS, 7 augustus 2002, 200203202/1, JV 2002/323; ABRS, 28 oktober 2003, 200304447/1, JV 2003/59; ABRS, 6 mei 2004, 200401455/1, Migratieweb ve04000848; ABRS, 9 november 2004, 200405472/1, Migratieweb ve04000848 (héél anders)]. Naar moet worden aangenomen moet als gevolg van het inwerkingtreden van de Procedurerichtlijn er van worden uitgegaan dat de datum van indiening van een asielverzoek in de zin van voornoemde richtlijn moet worden aangemerkt als het moment waarop de aanvraag wordt ingediend.

Indien het in een andere lidstaat ingediende asielverzoek van een op Nederland geDublinclaimde derdelander het asielverzoek is met de indiening waarvan de 48-uurstermijn aanvangt betekent dat de AC-procedure voor die geDublinclaimde derdelander een gepasseerd station is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten