vrijdag 27 juni 2008

Laten wij de hand in eigen boezem steken.

Net als mr B.K. Olivier [ABRS, 28 april 2008, 200800919/1, JV 2008/250 nt B.K. Olivier] worstel ik mij wekelijks door nieuwe op de vreemdelingenwet gebaseerde uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State gepubliceerd op de website van de Raad van State [inclusief uitspraken waarvan hoger beroep is ingesteld & hoger beroepschriften]. Dat zijn er een stuk of 70 [per week] waarvan een % of 90 verkort wordt afgedaan, niet ontvankelijk is of waarin de Afdeling zich onbevoegd heeft verklaard. Die 90% lees ik niet behalve als het de Staatssecretaris van Justitie is die appelleerde.

De kwaliteit van onze grieven laat te wensen over maar gelukkig leukt de Afdeling ze zo nu & dan op en komt het toch nog tot een knappe uitspraak.

Zie bijvoorbeeld:
  • ABRS, 11 juli 2007, 200702071/1 (artikel 1F VlV, faciliteren)
  • ABRS, 23 mei 2008, 200705074/1 (rechterlijke toetsing hoofdlijnen & relevante bijzonderheden asielrelaas)
  • ABRS, 28 mei 2008, 200802254/1 (geen herhaalde aanvraag indien geen besluit van gelijke strekking)

Wordt het niet tijd voor het in eigen boezem steken van onze handen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten