maandag 23 juni 2008

ABRS, 9 juni 2008, 200708173 & 200706131: GeMAPPt & [On]gehoord in het AC

Uit een tweetal uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State [hierna Afdeling] gedaan op 9 juni 2008 [ABRS, 9 juni 2008, 200708173, LJN BD4766; ABRS, 9 juni 2008 200706131, LJN BD4407] wordt [eindelijk] duidelijk dat in de AC procedure de arts of de verpleegkundige van de GG&GD een geheel andere vraag beantwoordt dan het Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen [hierna MAPP].

De GG&GD onderzoekt of psychische problemen aan het horen van een asielzoekende vreemdeling in de weg staan. Het MAPP onderzoekt in hoeverre een asielzoekende vreemdeling vanwege zijn psychische toestand in staat moet worden geacht tijdens het horen coherente en consistente verklaringen af te leggen. De Staatssecretaris van Justitie betrekt de MAPP rapportage bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van een asielrelaas van een asielzoekende vreemdeling.

Voorheen leek de GG&GD de onderzoeksvraag van het MAPP [soms] wel te betrekken bij de vraag of een asielzoekende vreemdeling kon worden gehoord [LJNR 2007-201, mr G.W.J. Oosterholt, Meldpunt asielzoekers met psychische problemen maakt school, blz 861; bijvoorbeeld Rtb DH nzp Amsterdam, 16 augustus 2007, Awb 07/30202 & Awb 07/30206, ro 11 (gepeekt: ABRS, 11 september 2007, 200706051/1)].

In de periode van juni 2006 tot 1 mei 2007 heeft het MAPP in 118 gevallen onderzoek verricht en is de asielzoekende vreemdeling in 93 daarvan doorgestuurd naar de 'normale' procedure [NAV 2007/4, mr R. Bruin & mr M. Reneman, ‘Psychische problemen in kaart. Het MAPP en het vermogen om coherent en consistent te verklaren’, blz 254 ev]. Het is de vraag of asielzoekende vreemdelingen die zijn geMAPPt doorgestuurd blijven worden nu de MAPP rapportage aan de mogelijkheid om een asielzoekende vreemdeling te horen niet afdoet en de MAPP rapportage wordt betrokken bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van het resultaat van het horen.

De tijd zal het leren.

Uit het tweetal uitspraken wordt ook duidelijk dat MAPP rapportage via de zijdeur wordt afgevoerd indien de rapportage niet verklaart waarom een asielzoekende vreemdeling onvoldoende informatie verstrekt over over huis, tuin &keukenkwesties (200706131) en/of indien de op de aan de kwaliteit van de verklaringen afbreuk doende omstandigheid niet aanwezig wordt geacht (200708173).

Een gewaarschuwd Zuster van Liefde telt voor twee.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten