dinsdag 22 april 2008

An Appeal A Day Keeps The Doctor Away

In de periode van 1 april 2001 tot 1 september 2004 luidde artikel 96 Vw:
1. Indien de rechtbank het beroep als bedoeld in artikel 94, ongegrond heeft verklaard en de vrijheidsontneming voortduurt, stelt Onze Minister uiterlijk vier weken nadat de uitspraak, bedoeld in artikel 94, is gedaan, de rechtbank in kennis van het voortduren van de vrijheidsontneming, tenzij de vreemdeling voordien zelf beroep heeft ingesteld. (...)
2. (...)
3. De rechtbank doet monderling of schriftelijk uitspraak. De schriftelijke uitspraak wordt binnen zeven dagen na sluiting van het onderzoek gedaan. (...)
4. (...)
5. Uiterlijk vier weken nadat de rechtbank uitspraak als bedoeld in het derde lid heeft gedaan geeft Onze Minister kennis van het voortduren van de vrijheidsontneming, tenzij de vreemdeling voordien zelf beroep heeft ingesteld. (...)


Sinds 1 september 2004 luidt artikel 96 Vw:
1. Indien het beroep, bedoeld in artikel 94, ongegrond is verklaard en de vreemdeling beroep instelt tegen het voortduren van de vrijheidsontneming, sluit de rechtbank het vooronderzoek binnen een week na ontvangst van het beroepschrift. (...)
2. (...)
3. (...)


Uit artikel 96 Vw zoals dat luidde van 1 april 2001 tot 1 september 2004 volgt dat een voorwaarde voor het instellen van een vervolgberoep na een eerder vervolgberoep een uitspraak was op dat eerdere vervolgberoep. Die voorwaarde is in het huidige artikel 96 Vw niet terug te vinden.

An appeal a day keeps poverty away ;-).

[Update 081201] Zie: Rtb DH nzp DB, 18 november 2008, Awb 08/37640, LJN BG5216 ('prematuur' vervolgberoep niet ontvankelijk)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten