maandag 23 juni 2014

EU HvJ, Mahdi t Bulgarije, 5 juni 2014, C-146/14 PPU

In een belangwekkend arrest van 5 juni 2014 in de zaak Mahdi t Bulgarije legt het EU Hof van Justitie uit hoe een op de Terugkeerrichtlijn gebaseerde bewaring van een derdelander moet worden getoetst [EU HvJ, Mahdi, 5 juni 2014, C-146/14 ].

Tussentijdse toetsing [ro 37 t/m 52]
Bewaring moet met redelijke tussenpozen worden getoetst op verzoek van de derdelander of ambtshalve. Na het verstrijken van de 6 maandentermijn [ dat is kennelijk 'een lange periode'] wordt elke toetsing aan een rechterlijke controle onderworpen. Met het oog op verdedigingsrechten en om de rechter in staat te stellen de toetsing te controleren moet na de toetsing een schriftelijk besluit worden genomen.

Omvang & indringendheid rechterlijke toetsing na 6 maanden bewaring [ro 53 t/m 64]
De bewaringsrechter moet na het verstrijken van de 6 maandentermijn ambtshalve & vol toetsen of
 • een lichter middel doeltreffend kan worden toegepast
 • er sprake is van een onderduikrisico dan wel een ontwijken of belemmeren
 • er een redelijk vooruitzicht is op verwijdering
 • de verwijdering wellicht meer tijd vergt omdat de betrokken derdelander niet mee werkt dan wel omdat de nodige documentatie uit derde landen op zich laat wachten

Toetsing verlenging(en) [75 t/m 85]
De vraag of de omstandigheid dat de verwijdering meer tijd vergt een verlenging van de bewaring rechtvaardigt moet als volgt worden beantwoord: 
 • is de lidstaat in staat om aan te tonen dat de verwijdering langer duurt dan voorzien [vereist is dat de lidstaat actieve inspanningen heeft geleverd en blijft leveren om documenten te verkrijgen], zo ja
 • geeft de derdelander blijk van een gebrek aan medewerking, zo ja
 • vergt de verwijdering meer tijd vanwege het gebrek aan medewerking
Mag de bewaring niet [langer] worden verlengd indien het gebrek aan medewerking er niet de oorzaak van is dat de verwijdering meer tijd vergt dan voorzien? Dat zou betekenen dat de gronden voor de verlenging niet los en naast elkaar maar in samenhang met elkaar moeten worden beoordeeld.

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten